2018. gada iepirkumi

 

PRETENDENTAM IR JĀSEKO LĪDZI IEPIRKUMA GAITAI PASŪTĪTĀJA MĀJAS LAPĀ

Nr.

Datums

Pasūtītājs

Iepirkums

Nolikumu var saņemt

Izpildītājs

BS 2018/1/SAM 9.3.2. ERAF

06.04.2018.

SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

ATKLĀTS KONKURSS

Ultrasonogrāfijas iekārtas  piegāde un uzstādīšana SIA "Bauskas slimnīca" vajadzībām

Lejuplādēt šeit:

NOLIKUMS

Pielikums Nr. 1.

vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab., vai 
EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā

 
 
SIA "Arbor Medical Korporācija" Reģ. Nr. 40003547099
 
BS 2018/2/SAM 9.3.2. ERAF 25.04.2018. SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

ATKLĀTS KONKURSS

Mamogrāfijas iekārtas  piegāde un uzstādīšana SIA "Bauskas slimnīca" vajadzībām

Lejuplādēt šeit:

NOLIKUMS

Pielikums Nr.1

vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab., vai 
EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā

ZIŅOJUMS  PAR IEPIRKUMU

 

SIA "A.Medical"

Reģ. Nr. 40103599415

 

LĪGUMS

BS 2018/3 03.07.2018. SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

PIL 9.panta kārtībā

Endoskopijas kabineta aprīkojuma  piegāde un uzstādīšana SIA "Bauskas slimnīca" vajadzībām

Lejuplādēt šeit:

NOLIKUMS

Pielikums Nr.1

vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab.

ZIŅOJUMS  PAR IEPIRKUMU

 

Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Reģ. Nr. 40103938382
 

LĪGUMS

BS 2018/4/SAM 9.3.2. ERAF 15.08.2018. SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

PIL 9.panta kārtībā

Holteru un holtera datu apstrādes programmas  piegāde SIA "Bauskas slimnīca" 

Lejuplādēt šeit:

NOLIKUMS

vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab.

ZIŅOJUMS  PAR IEPIRKUMU

SIA "Arbor Medical Korporācija" Reģ. Nr. 40003547099
BS 2018/5/SAM 9.3.2. ERAF 13.09.2018. SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

PIL 9.panta kārtībā

Endoskopu un automātiskās endoskopu mazgāšanas - dezinfekcijas iekārtas piegāde un uzstādīšana SIA "Bauskas slimnīca" vajadzībām

Lejuplādēt šeit:

NOLIKUMS

vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab.

ZIŅOJUMS  PAR IEPIRKUMU

LĪGUMS

Olympus Sverige Aktiebolag filiāle Latvijā

Reģ. Nr. 40103938382

BS 2018/6 10.10.2018. SIA "Bauskas slimnīca"
Reģ. Nr. 43603017682 
Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 
LV- 3901

 

ATKLĀTS KONKURSS

Laboratorijas reaģentu piegāde SIA "Bauskas slimnīca" vajadzībām

Lejuplādēt šeit:

NOLIKUMS

Pielikums Nr.1

vai saņemt Dārza ielā 7/1, Bauska,
Bauskas novads, 305. kab., vai 
EIS www.eis.gov.lv e-konkursu apakšsistēmā