+371 63923433 Dārza iela 7/1, Bauska Atstāt atsauksmi E-pieraksts

ATGĀDINĀJUMS

Apmeklējot veselības aprūpes iestādi, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošo dokumentu.
Personas apliecinošie dokumenti ir:

- pase

- personas apliecība, jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte)

- bērniem līdz 15 gadu vecumam - dzimšanas apliecība vai vecāku pase, ja tajā ir reģistrēts bērns.

Bērni līdz 14 gadu vecumam tiek apkalpoti tikai likumiskā pārstāvja (tēva vai mātes) klātbūtnē. Ja ir cita pavadoša persona, tad ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara.

Apdrošinātāji

SIA “Bauskas slimnīca” sadarbojas ar apdrošināšanas kompānijām, pamatojoties uz savstarpēji noslēgto līgumu nosacījumiem.

Ārstēšanās izmaksas pilnībā vai daļēji var segt apdrošināšanas kompānija, pamatojoties uz to, kāda apdrošināšanas pakalpojumu pakete katram klientam ir aktīva.

SIA “Bauskas slimnīca” ir noslēgti līgumi ar šādām apdrošināšanas kompānijām:

  • AAS “Balta”
  • AAS “Baltijas Apdrošināšanas Nams”
  • AAS “BTA Baltic Insurance Company”
  • “Compensa Life Vienna Insurance Group SE”
  • “ERGO Life Insurance SE”
  • AAS “Gjensidige Baltic”
  • AS “IF P&C Insurance”
  • AS “Seesam Insurance”
IF
BALTA
GJENSIDIGE
Compensa
BTA
BAN
ERGO
SEESAM