+371 63923433 Dārza iela 7/1, Bauska Atstāt atsauksmi E-pieraksts

SIA “Bauskas slimnīca” piedāvā iespēju noteiktu specialitāšu rezidentūras studentiem segt studiju maksu un nepieciešamības gadījumā arī nodrošināt rezidentam noteikto atlīdzību (algu), ja rezidents negūst valsts finansētu atlīdzību.

Atbalsts ŠOGAD pieejams šādās specialitātēs:

 • neirologs;
 • bērnu neirologs;
 • oftalmologs;
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts;
 • paliatīvās aprūpes ārsts.

Kā arī aicinām rezidentūras pretendentus arī citās specialitātēs, kuriem izskatīsim stipendijas piešķiršanu minimālās algas apmērā:

 • ķirurgs;
 • internā medicīna (terapeits);
 • neatliekamās medicīnas ārsts;
 • anesteziologs reanimatologs;
 • ģimenes ārsts (vispārējās aprūpes ārsts);
 • Pediatrs;
 • Psihologs;
 • Radiologs ;
 • u.c. (informācija RSU Brīvo vietu darba platformā).

“Bauskas slimnīca” šobrīd uzsākusi jaunu attīstības posmu, vienlaikus izvirzot divas prioritātes ilgtermiņa darbības nodrošināšanai:

 1. ārstniecības personu ilgtermiņa piesaiste darbam SIA “Bauskas slimnīca”,
 2. investīcijas slimnīcas infrastruktūras uzlabošanā (radot pacientiem un darbiniekiem drošu un modernu ārstniecības iestādi un darba vidi).

Šo divu prioritāšu īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu slimnīcas mērķi - kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Kontaktinformācija: SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekle Margarita Epermane, margarita.epermane@bauskasslimnica.lv.

SIA “Bauskas slimnīca” piedāvā iespēju noteiktu specialitāšu rezidentūras studentiem segt studiju maksu un nepieciešamības gadījumā arī nodrošināt rezidentam noteikto atlīdzību (algu), ja rezidents negūst valsts finansētu atlīdzību.

Atbalsts ŠOGAD pieejams šādās specialitātēs:

 • neirologs;
 • bērnu neirologs;
 • oftalmologs;
 • fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārsts;
 • paliatīvās aprūpes ārsts.

Kā arī aicinām rezidentūras pretendentus arī citās specialitātēs, kuriem izskatīsim stipendijas piešķiršanu minimālās algas apmērā:

 • ķirurgs;
 • internā medicīna (terapeits);
 • neatliekamās medicīnas ārsts;
 • anesteziologs reanimatologs;
 • ģimenes ārsts (vispārējās aprūpes ārsts);
 • Pediatrs;
 • Psihologs;
 • Radiologs ;
 • u.c. (informācija RSU Brīvo vietu darba platformā).

“Bauskas slimnīca” šobrīd uzsākusi jaunu attīstības posmu, vienlaikus izvirzot divas prioritātes ilgtermiņa darbības nodrošināšanai:

 1. ārstniecības personu ilgtermiņa piesaiste darbam SIA “Bauskas slimnīca”,
 2. investīcijas slimnīcas infrastruktūras uzlabošanā (radot pacientiem un darbiniekiem drošu un modernu ārstniecības iestādi un darba vidi).

Šo divu prioritāšu īstenošana ir būtiska, lai nodrošinātu slimnīcas mērķi - kvalitatīvu un pieejamu veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu.

Kontaktinformācija: SIA “Bauskas slimnīca” valdes locekle Margarita Epermane, margarita.epermane@bauskasslimnica.lv.

SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā

Dežūrķirurgu un dežūrtraumatologu NMP un uzņemšanas nodaļā
profesijas klasifikatora kods 2212 61

Prasības pretendentiem:

 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā
 • rezidents specialitātē “ķirurgs” vai “traumatologs” (sākot ar 3.rezidentūras gadu) vai sertificēts traumatologs ortopēds vai ķirurgs
 • obligātas valsts valodas zināšanas atbilstoši normatīvo aktu prasībām
 • prasme analītiski domāt un pieņemt lēmumus ikdienā un stresa situācijās
 • precizitāte, iniciatīva augsta atbildības sajūta
 • datorprasmes lietotāja līmenī
 • veselīgas profesionālās ambīcijas.

Galvenie pienākumi:

 • darbs savā specialitātē NMP un uzņemšanas nodaļā;
 • pacienta veselības stāvokļa izvērtēšana, lēmuma pieņemšana par ārstniecības taktiku un ārstniecības procesa novadīšanu (pacienta ārstniecība traumpunkta ietvaros, neatliekamas palīdzības sniegšana, pacienta veselības stāvokļa stabilizēšana, lēmuma pieņemšana par pacienta pārvešanas nepieciešamību uz augstāka līmeņa vai specializēto slimnīcu ar atbilstošu profilu);
 • pacientu konsultācija cita profila nodaļās (terapijas, aprūpes), ja konsultācija nepieciešama steidzami un nekavējoši;
 • sniegt pacientiem un to tuviniekiem saprotamā veidā informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
 • precīzi un savlaicīgi atspoguļot par pacientu iegūto informāciju, veiktās manipulācijas un nozīmēto terapiju medicīniskajā dokumentācijā atbilstoši Slimnīcas iekšējiem un ārējiem normatīvajiem aktiem un lietvedības prasībām.

Mēs piedāvājam:

 • pilnu vai nepilnu darba slodzi;
 • atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no 12EUR/h EUR par darbu uzņemšanas nodaļā;
 • piemaksu par darbu nakts stundās;
 • atalgojums pēc faktiski nostrādātā darba apjoma (akorda alga) par darbu ambulatori, ja tiek slēgta atsevišķa vienošanās par ambulatoro darbu ārpus darba uzņemšanas nodaļā;
 • motivējošu atlīdzības sistēmu;
 • apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml.;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 • augstas sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • nelaimes gadījumu apdrošināšana.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

līdz š.g.  30.septembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682,
aicina darbā NEIROLOGU ambulatorajā daļā
profesijas klasifikatora kods 2212 74

Prasības pretendentiem:

 • Ārsta grāds, sertifikāts specialitātē. Var būt pēdējo gadu rezidents bez sertifikāta specialitātē
 • LR Ārstniecības personu reģistrs
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi
 • nozares reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.

Galvenie darba pienākumi:

 • ambulatoro pacientu pieņemšana
 • veikt obligātās veselības pārbaudes
 • veikt  pacientu izmeklēšanu un ārstēšanu atbilstoši pieejamām diagnostikas metodēm un  profesionālo asociāciju vadlīnijām;
 • sniegt pacientiem un to tuviniekiem saprotamā veidā informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu;
 • savlaicīgi, precīzi aizpildīt medicīnisko un uzskaites dokumentāciju.

Piedāvājam:

 •   pilnu vai nepilnu darba slodzi;
 •   atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no 20,00 EUR/stundā (atalgojuma daļu veido akorda alga par ambulatoro pacientu pieņemšanu un OVP veikšanu);
 • motivējošu atlīdzības sistēmu;
 • apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml.;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 • augstas  sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

līdz š.g.  30.septembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682,

aicina darbā Fizikālās un rehabilitācijas medicīnas ārstu ambulatorajā daļā
profesijas klasifikatora kods 2212 17

Prasības pretendentiem:

 • Ārsta grāds, sertifikāts specialitātē. Var būt pēdējo gadu rezidents bez sertifikāta specialitātē
 • LR Ārstniecības personu reģistrs
 • Vēlme darboties multiprofesionālā speciālistu komandā
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi
 • nozares reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.

Galvenie darba pienākumi:

 • Ambulatoro pacientu pieņemšana
 • Pacienta funkcionālā stāvokļa novērtēšana
 • Individuālā rehabilitācijas plāna sastādīšana
 • Rehabilitācijas procesa vadīšana
 • Stacionāro pacientu konsultēšana pēc stacionāra ārsta nozīmējuma

Piedāvājam:

 •   pilnu vai nepilnu darba slodzi;
 •   atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no 20,00 EUR/stundā  (atalgojuma daļu veido akorda alga par ambulatoro pacientu pieņemšanu un stundas likmi par stacionāro pacientu konsultēšanu);
 •  motivējošu atlīdzības sistēmu;
 • apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml.;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 •  augstas sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu;
 • iespēju līdzdarboties dienas stacionāra rehabilitācijā attīstībā.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

līdz š.g.  30.septembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

Bauskas novada pašvaldības iestāde SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā

Ergoterapeitu 
profesijas klasifikatora kods 2264 04

Prasības pretendentiem:

 • augstākā profesionālā izglītība veselības aprūpē – bakalaura grāds – un ergoterapeita kvalifikācija.
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā.
 • vēlams sertifikāts ergoterapeita specialitātē
 • pozitīva attieksme pret darbu
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi
 • nozares reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī
 • datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.

Galvenie darba pienākumi:

 • veikt darba pienākumus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajai kārtībai, izmantojot ergoterapijas tehnoloģijas un novērtēšanas instrumentus;
 • identificēt ergoterapijas pakalpojuma nepieciešamību personai;
 • izstrādāt un īstenot ergoterapijas plānu;
 • novērtēt ergoterapijas rezultātu, sniegt rekomendācijas;
 • konsultēt klientus par tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu;
 • sniegt atzinumus ar ergoterapiju saistītos jautājumos;
 • dokumentēt ergoterapijas procesu dažādos tā posmos.

Piedāvājam:

 •   pilnu vai nepilnu darba slodzi;
 •   atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no 1453.00 EUR (atalgojuma apmērs atkarīgs no pacientu skaita, jo apmaksa tiek veikta pēc faktiski padarītā darba (nodarbību skaita : valsts apmaksātās un maksas));
 •  motivējošu atlīdzības sistēmu;
 • Apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikačijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml.;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 •  augstas sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem jāiesniedz:

 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv

līdz š.g.  30.septembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

Bauskas novada pašvaldības iestāde SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā medicīnas māsu vispārējā aprūpē  

profesijas klasifikatora kods 2221 46

 

Prasības pretendentiem:
 • 1.līmeņa profesionālā izglītība vai izglītība māszinībās;
 • reģistrācija Ārstniecības personu reģistrā;
 • vēlams medicīnas māsas profesionālais sertifikāts;
 • pozitīva attieksme pret darbu;
 • precizitāte, augsta atbildības sajūta, labas saskarsmes spējas, spēja strādāt komandā, apzinīga un godprātīga attieksme pret darbu, atbildība par sava darba izpildi;
 • nozares reglamentējošu normatīvo aktu pārzināšana;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;
 • datorprasmes; prasme strādāt ar biroja tehniku un sakaru ierīcēm, viedierīcēm, amata pienākumu veikšanai nepieciešamo programmatūru, informācijas sistēmas un datu bāzes.

Galvenie darba pienākumi:
 • veikt pacientu aprūpi un medicīniskās manipulācijas;
 • skaidri aizpildīt medicīnisko dokumentāciju;
 • ievērot pareizu medikamentu glabāšanu, izlietošanu un norakstīšanu;
 • iejūtīgi izturēties pret pacientiem, izglītot pacientus veselības jautājumos savas kompetences robežās;
 • sniegt informāciju pacientu piederīgajiem par veselības stāvokli savas kompetences ietvaros.
Piedāvājam:
 •   pilnu vai nepilnu darba slodzi;
 •   atalgojums, pirms nodokļu nomaksas, sākot no EUR 1125.00;
 •  motivējošu atlīdzības sistēmu;
 • Apmaksātu tālākizglītību, profesionālās kvalifikācijas celšanas apmācības, seminārus, konferences, utml.;
 • personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu;
 • dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 •  augstas sociālās garantijas;
 • veselības apdrošināšanu.

Pretendentiem jāiesniedz:
 • pieteikuma vēstule, kurā ir aprakstīta darba pieredze atbilstoši izvirzītajām prasībām;
 •   dzīvesgaitas apraksts (Curriculum Vitae (CV));
 •   izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;

 

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv līdz š.g.  30.septembrim.

 

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

 

 

 

 

Bauskas novada pašvaldības iestāde SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā Terapijas un aprūpes nodaļas vadītāju, profesijas klasifikatora kods 2212 104

 

Prasības: 
 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • ārsta internista, kardiologa, neirologs sertifikāts;
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī (Word, Excel, Outlook, Ārsta Birojs);
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, vēlamas citu svešvalodu (krievu un angļu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī.
 • Pieredze pārmaiņu vadībā, digitalizācijas rīku ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību
Piedāvājam:
 • Stabilu atalgojumu no EUR 2500.00 bruto mēnesī (par slodzi);
 • Papildus atalgojums par ambulatoro darbu atbilstoši specialitātei un faktiski veiktajam darbam (akorda alga);
 • Apmaksa par dežūrām (nepārsniedzot slodzi kopā nodaļas vadītāja pienākumiem);
 • Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, apmaksātu tālākizglītību;
 • Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 • Sociālās garantijas (veselības apdrošināšana, u.c.).

 

Galvenie pienākumi: 
 • Organizēt aprūpes un terapijas nodaļas darbu;
 • Pārraudzīt nodaļas ārstniecības procesus;
 • Plānot nodaļas ārstu darbu un noslodzi;
 • Piedalīties nodaļas personāla ilgtermiņa plānošanā, tajā skaitā, piedalīties speciālistu piesaistē (studenti, rezidenti, speciālisti);
 • Nodrošināt pacientiem atbilstošu medicīnisko palīdzību un lemt par turpmākās veselības aprūpes taktiku atbilstoši pacientu veselības stāvoklim;
 • Saprotamā veidā sniegt pacientiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Sniegt tuviniekiem informāciju par pacienta veselību un nozīmīgām tās izmaiņām, ievērojot pacientu tiesību likumā noteikto;
 • Dokumentēt ārstniecības procesu, terapiju un informāciju par pacientu veselību un nozīmēto terapiju;
 • Veikt nodaļas medicīnisko dokumentu kvalitāti, uzraudzību;
 • Uzraudzīt un nodrošināt statistikas datu pareizību, kas tiek uzrādīta medicīniskos uzskaites dokumentos;
 • Sagatavot dokumentācijas pacienta nosūtīšanai prognozējamas invaliditātes, invaliditātes un darbspēju ekspertīzes veikšanai;
 • Sadarboties ar slimnīcas struktūrvienībām veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai, darba organizācijas pilnveidošanai un pacientiem drošu pakalpojumu nodrošināšanā;
 • Sadarboties ar citām ārstniecības iestādēm, lai nodrošinātu pēctecīgu ārstniecību visos tās līmeņos;
 • Sniegt priekšlikumu darba organizācijas pilnveidošanai un veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai;
 • Piedalīties iepirkumu dokumentu sagatavošanā, kas attiecas uz nodaļas darba nodrošināšanai nepieciešamajām iekārtām, precēm, medikamentiem;
 • Piedalīties darba organizācijas modernizācijā un digitalizācijā, tajā skaitā, medikamentu sadales elektroniskā sistēma;
 • Nodrošināt antibiotiku lietošanas uzraudzību, vadoties pēc antibiotiku lietošanas vadlīnijām multirezistento baktēriju samazināšanai.
Iesniedzamie dokumenti:
 • Darba gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinoši dokumenti;
 • Motivācijas vēstule.

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv līdz š.g.  30.septembrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

 1. Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;
 2. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

 

 SIA „Bauskas slimnīca”, reģistrācijas Nr.43603017682, aicina darbā ārstu NEFROLOGU.

Profesijas klasifikatora kods 2212 71.

Prasības:

 • augstākā medicīniskā izglītība (ārsta grāds);
 • reģistrācija ārstniecības personu reģistrā;
 • ārsta nefrologa sertifikāts;
 • izmeklējumu metodes sertifikāts, piemēram, ultrasonogrāfijas (kā papildus);
 • teicamas sadarbības un komunikācijas prasmes;
 • spēja ātri reaģēt un darboties neatliekamās situācijās;
 • datora prasmes ikdienas lietotāja līmenī (Word, Excel, Outlook, Ārsta Birojs), digitalizācijas pieredze;
 • valsts valodas prasme atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām, vēlamas citu svešvalodu (krievu un angļu valodas) zināšanas sarunvalodas līmenī;
 • Pieredze pārmaiņu vadībā, digitalizācijas rīku ieviešanā tiks uzskatīta par priekšrocību.

Piedāvājam:

 • Atalgojums par ambulatoro darbu atbilstoši specialitātei un faktiski veiktajam darbam (akorda alga) no EUR 15.00/h;
 • Ambulatorais darbs atbilstoši papildus iegūtam metodes sertifikātam (apmaksa atbilstoši faktiski veiktajam darbam), piemēram, ultrasonogrāfija;
 • Piemaksu par stacionāra pacientu apskati, konsultāciju veikšanu;
 • Darba vidi, kas ir attīstības un inovāciju procesos, piedalīties procesos, lai sasniegtu profesionāli augstu rezultātus;
 • Personīgo izaugsmi un profesionālo zināšanu pilnveidošanu, apmaksātu tālākizglītību;
 • Dinamisku, radošu darbu draudzīgā kolektīvā un jaunus kontaktus;
 • Augstas sociālās garantijas (veselības apdrošināšana, u.c.);
 • Ģimenei draudzīgu darba vietu.

 Galvenie pienākumi:

 • Pieņemt un izmeklēt gan akūtus, gan hroniskus nefroloģiskos pacientus, nodrošināt pacientiem atbilstošu medicīnisko palīdzību un lemt par turpmākās terapijas taktiku atbilstoši pacientu veselības stāvoklim;
 • Nieru slimību diagnostika, ārstēšana, rehabilitācija un profilakse, izmantojot zināšanas par nierēm, nieru slimībām, to izcelsmi, simptomatoloģiju, saikni ar citu orgānu slimībām, kā arī visu veidu akūtu (nepārtrauktu vai intermitējošu) un hronisku nieru aizstājterapiju;
 • Saprotamā veidā sniegt pacientiem informāciju par slimības diagnozi, izmeklēšanas un ārstēšanas plānu un izskaidrot nepieciešamās ārstēšanas taktiku;
 • Elektroniski dokumentēt izmeklējumu procesu un informāciju par pacientu veselību un nozīmēto terapiju, nodrošināt e-nosūtījumu, e-recepšu sagatavošanu;
 • Sniegt priekšlikumu darba organizācijas pilnveidošanai un veselības aprūpes kvalitātes uzlabošanai.

Iesniedzamie dokumenti:

 • Darba gaitas apraksts (CV);
 • Izglītību apliecinoši dokumenti;
 • Motivācijas vēstule.

Pieteikumu un dokumentus sūtīt uz e-pastu: personals@bauskasslimnica.lv līdzš.g.  30.oktobrim.

Pamatojoties uz Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ direktīvu 95/46/EK  (Vispārīgā datu aizsardzības regula) 13.pantu, SIA “Bauskas slimnīca” informē, ka:

Pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu konkursa norisi;

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bauskas slimnīca”

 

 

Neatradi vakanci, bet vēlies pievienoties komandā un piedalīties slimnīcas attīstībā- piesakies!

Veidojot karjeras talantu katalogu varēsim veiksmīgāk un ātrāk veidot spēcīgu, talantīgu un uz attīstību vērstu komandu!
Kontaktformā norādi "Neizsludināta vakance"
Piesakies vakancei
(.doc, .docx, .pdf, .edoc, max 5mb)

Ko saka
paši kolēģi

Inga Grabovska
Inga Grabovska
SIA „Bauskas slimnīca“ Personāla vadītāja

Bauskas slimnīcā darbs ir aizraujošs. Augstu vērtēju vadības iesaisti Slimnīcas ikdienišķajos procesos. Redzu iespēju izvirzīt mērķus un tiekties uz to sasniegšanu, izjūtu atbalstu un komandas sparu. Jūtos lepna, ka šādā vidē piesaistām jaunos speciālistus.

Irina Pašišņaka
Irina Pašišņaka
SIA “Bauskas slimnīca” fizioterapeite

Strādāju slimnīcā jau labu laiku, bet tikai tagad sāku sajust komandas garu ne tikai, nodaļā kurā strādāju, bet arī visā kolektīvā. Mērķis uz attīstību vieno gan pieredzējušos kolēģus, gan jaunos. Ceru arī turpmāk kolektīvais gars tikai stiprināsies!