+371 63923433 Dārza iela 7/1, Bauska Atstāt atsauksmi E-pieraksts

ATGĀDINĀJUMS

Apmeklējot veselības aprūpes iestādi, nepieciešams uzrādīt personas apliecinošo dokumentu.
Personas apliecinošie dokumenti ir:

- pase

- personas apliecība, jeb elektroniskā identifikācijas karte (eID karte)

- bērniem līdz 15 gadu vecumam - dzimšanas apliecība vai vecāku pase, ja tajā ir reģistrēts bērns.

Bērni līdz 14 gadu vecumam tiek apkalpoti tikai likumiskā pārstāvja (tēva vai mātes) klātbūtnē. Ja ir cita pavadoša persona, tad ir nepieciešama notariāli apstiprināta pilnvara.


Pakalpojumi tiek sniegti TIKAI ar iepriekšējo pierakstu (izņemot rentgens, laboratorija, elektrokardiogrammas)!
Piesakoties uz pakalpojumu būs nepieciešams nosaukt:

  • personas kodu,
  • vārdu, uzvārdu,
  • savu tālruņa numuru vai arī citas personas tālruņa numurs kurai var atzvanīt kad pienāks rinda. Atzvanām dažas dienas pirms pakalpojuma,
  • pakalpojumu kuru nepieciešams saņemt,
  • diagnozi no nosūtījuma (diagnoze tiek kodēta ar burtu un vairākiem cipariem, piemēram, M40.1). No diagnozes var būt īsāks gaidīšanas laiks uz pakalpojumu, piemēram, zaļais koridors pacientiem ar aizdomām uz onkoloģiju, sirds un asinsvadu slimības profilakses programma utt.

Uz pakalpojumu jāierodas ne ātrāk ka 30 min. pirms paša pakalpojuma.
Lūgums izvērtēt pavadošas personas nepieciešamību!

e-pasts pierakstam/atteikumam: registratura@bauskasslimnica.lv

Pieņemšanas laiku sarakstā ar treknrakstu ir izcelti darba laiki kas tiek sniegti par maksu un tie tiek sniegti tikai pēc iepriekšējā pieraksta.
Pieņemšanas laiku sarakstā netiek veikti labojumi, ja mediķis ir īslaicīgā prombūtnē (kursi, darba nespēja...)